Opdag fremtiden

Vi ønsker aktivt at skabe forandring og forbedring, ved at udnytte de store muligheder der er i genanvendelse, cirkulære forretningsmodeller, innovative og nyskabende produktionsformer, og den nyeste teknologiske udvikling.

Vi forbedrer gennem forandring

Foreningens formål er at undersøge og udbrede kendskabet til menneskeskabte miljø-og klimaproblemer og støtte udviklingen af samfundsmæssigt bæredygtige løsninger.

  • Cirkulær økonomi – genanvendelse, cirkulære forretningsmodeller, innovative og nyskabende produktionsformer

  • Innovations drevet research – innovation  indenfor bæredygtighed og borgerinddragelse.

  • Forandrings fokuseret – Viden og teknologi muliggør adgang til nyeste måder at udvikle løsninger.

  • Vidensdeling og Formidling – Sustainalab afholder kurser, projekter og workshops for både studerende, erhvervsliv og medlemmer.

Vi har som målsætning at skabe grobund for projekter der sammenknytter erhverv og uddannelsesinstitutioner i en retning der skaber bæredygtig værdi.

Funderet i innovation og nytænkning indenfor genanvendelse, cirkulær økonomi, bæredygtighed, klimaløsninger og generel produktudvikling af disse felter.

OM OS

Samarbejde og networking

Sustainalab deler ideer, designs og erfaringer på tværs af landegrænser via online platforme og mødes fysisk i såkaldte makerspaces og FabLabs. Det gør, at man lettere kan tilegne sig viden, værktøjer og teknologien til at skabe noget selv. På den måde åbnes der op for kreative, innovative og demokratiske fællesskaber, hvor mennesker kan skabe, tilpasse og designe ting selv.

“At stille nye spørgsmål, se nye muligheder, at betragte problemerstillinger fra nye vinkler, kræver kreativ indlevelse og markerer et virkeligt fremskridt inden for videnskaben.”

Jesper Kildegaard Jacobsen, AP - Innovation & Entrepreneurship

“Under sin idé – og udviklingsproces har designeren af løsningen foretaget så massiv frasortering af muligheder, at brugeren ikke selv behøver at gøre sig disse overvejelser og derfor intuitivt opfatter produktet som rigtigt.

Søren Berg, Designer, Cand. Arch.