En andet vigtigt mål er at vi aktivt vil skabe forandring og forbedring, ved at udnytte de store muligheder der er i genanvendelse, cirkulære forretningsmodeller, innovative og nyskabende produktionsformer, og den nyeste teknologiske udvikling. Vi arbejder og udvikler i tæt samarbejde med videnscentre og forskningsinstitutioner og skaber dermed nye ideer, produkter og potentielle løsninger for både erhverv og det offentlige.

De aktiviteter og faciliteter som tilbyder for medlemmerne skal være orienteret mod bæredygtighed og det forventes at medlemmer bidrager med viden og interesse for dette.

[/fusion_text]
Get started today
[/fusion_builder_column]
[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

En vigtig målsætning er at skabe grobund for projekter der sammenknytter erhverv og uddannelsesinstitutioner i en fælles retning. Funderet i innovation og nytænkning indenfor genanvendelse, cirkulær økonomi, bæredygtighed, klimaløsninger og generel produktudvikling af disse felter.

En andet vigtigt mål er at vi aktivt vil skabe forandring og forbedring, ved at udnytte de store muligheder der er i genanvendelse, cirkulære forretningsmodeller, innovative og nyskabende produktionsformer, og den nyeste teknologiske udvikling. Vi arbejder og udvikler i tæt samarbejde med videnscentre og forskningsinstitutioner og skaber dermed nye ideer, produkter og potentielle løsninger for både erhverv og det offentlige.

De aktiviteter og faciliteter som tilbyder for medlemmerne skal være orienteret mod bæredygtighed og det forventes at medlemmer bidrager med viden og interesse for dette.

[/fusion_text]
Get started today
[/fusion_builder_column]
[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Foreningens arbejde for samfundsmæssige bæredygtige løsninger indenfor genanvendelse, bæredygtighed, og cirkulær økonomi.

Foreningens formål er at undersøge og udbrede kendskabet til menneskeskabte miljø-og klimaproblemer og støtte udviklingen af samfundsmæssige bæredygtige løsninger indenfor genanvendelse, bæredygtighed, og cirkulær økonomi.

En vigtig målsætning er at skabe grobund for projekter der sammenknytter erhverv og uddannelsesinstitutioner i en fælles retning. Funderet i innovation og nytænkning indenfor genanvendelse, cirkulær økonomi, bæredygtighed, klimaløsninger og generel produktudvikling af disse felter.

En andet vigtigt mål er at vi aktivt vil skabe forandring og forbedring, ved at udnytte de store muligheder der er i genanvendelse, cirkulære forretningsmodeller, innovative og nyskabende produktionsformer, og den nyeste teknologiske udvikling. Vi arbejder og udvikler i tæt samarbejde med videnscentre og forskningsinstitutioner og skaber dermed nye ideer, produkter og potentielle løsninger for både erhverv og det offentlige.

De aktiviteter og faciliteter som tilbyder for medlemmerne skal være orienteret mod bæredygtighed og det forventes at medlemmer bidrager med viden og interesse for dette.

Get started today